Promocje

Dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie oraz jako wspólnicy spółek cywilnych
darmowe:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
  • przygotowanie wniosku o wpis do CEiDG
  • przygotowanie umowy spółki cywilnej
  • przygotowanie rejestracji REGON
  • przygotowanie rejestracji ZUS

Promocja dotyczy wyłącznie osób oraz spółek cywilnych, które podpiszą z naszą kancelarią umowę o doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych.

Dla wszystkich podmiotów, które podpiszą w okresie od 1 października 2016r. do 31 stycznia 2017r. z naszym biurem umowę o doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych:

  • szósty miesiąc prowadzenia rozliczeń – za 75% ceny
  • dwunasty miesiąc prowadzenia rozliczeń – za 50% ceny
  • dla osób fizycznych miesięczne opłaty za prowadzenie rozliczeń obejmują sporządzenie rocznych zeznań podatkowych
  • dla osób prawnych przygotowanie sprawozdania finansowego w wysokości 50% ceny miesięcznego prowadzenia rozliczeń