Szkolenie „Zmiany w Ordynacji Podatkowej”

W dniu 28 września 2016r. załoga kancelarii weźmie udział w szkoleniu

Zmiany w Ordynacji Podatkowej

prowadzonym przez wykładowcę:

Dariusz Strzelec – Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Członek Komisji Kodyfikacyjnej do spraw ogólnego prawa podatkowego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V i VI kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników, dowodom w postępowaniu podatkowym; podmiotom powiązanym.